Linie automatyczne typ ROTOKI do produkcji brykietu śr. 6cm

Linie automatyczne typ ROTOKI, składają się z jednej lub więcej brykieciarek Briketor KRBS, transporterów, a wersje rozbudowane z maszyn i urządzeń, przygotowujących odpady do brykietowania. Celem pracy linii jest zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych w celu ponownego ich wykorzystania lub - jeśli to niemożliwe - do ekonomicznego pozbywania się ich. Funkcjonowanie polega na rozdrabnianiu materiału, zmacerowaniu oraz zbrykietowaniu. Dzięki przemyślanej konstrukcji przy użyciu niewielkiej ilości wody, wyeliminowano pylenie. W liniach tych można przerabiać zarówno kartony o objętości 1m3, drobne ścinki z pyłem papierowym a nawet pełne dokumentów segregatory.

Rodzaje brykietowanych materiałów:
- grupa materiałów do ponownego przerobu: papierowe, tekturowe, włókiennicze, niektóre tworzywa.
- grupa materiałów do ewentualnego spalania: papierowe, tekturowe, włókiennicze, tytoniowe, łuski kawy, inne które nie nadają się do powtórnego przerobu, a które nie emitują toksycznych substancji. Wartość energetyczna 3 kg brykietu papierowego równa jest wartości 1l oleju opałowego.
- grupa materiałów z przeznaczeniem na wysypiska śmieci lub do magazynowania: wszystkie materiały wyżej wymienione, które nie mogą być powtórnie przerobione lub wydzielają toksyny przy spalaniu np. odpady tekturowe nasączane i tytoniowe, tworzywa głęboko uszlachetnione lub zanieczyszczone papiery itp.
 

Dane techniczne
ROTOKI typ 1 2
Briketor KRBS [szt.] 1 2
Pobór mocy [kW/V] 15/400 29/400
Wydajność [kg/h] do 200 do 400
Powierzchnia zajmowana [m2] 13 28
Kubatura [m3] 29 62
Średnica brykietu [cm] 6 6