Brykieciarki

Oferta -> Brykieciarki

Briketor KRBS

Maszyna Briketor KRBS służy do zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych w celu ponownego ich wykorzystania lub - jeśli to niemożliwe - do ekonomicznego pozbywania się ich.


Zobacz więcej >

Briketor KRBT

Brykieciarki o napędzie hydraulicznym, przeznaczone są do brykietowania bezlepiszczowego odpadów drobnych o wilgotności od 2 do18% , jak wióry i pyły z materiałów takich jak: drewno, tworzywa, metale, papier, kompozyty, odpady tytoniowe, itp.


Zobacz więcej >

Briketor KRP

Maszyny te, przeznaczone są do bezlepiszczowego peletowania odpadów rozdrobnionych o wilgotności od 2 do 15% z plastiku, papieru, drewna, węgla, odpadów komunalnych, materiałów organicznych drobnych, pyłów, itp.


Zobacz więcej >