Projekty serwisowe

Projekty -> Projekty serwisowe

1. Zsynchronizowany System Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR"

To opatentowany przez nas, wieloaspektowy system softwarowy: modernizacji, zespołu czynności serwisowych i diagnostycznych, doradztwa, dokumentacji technicznej oraz metodyki analitycznej, spełniający najbardziej wymagające potrzeby linii technologicznych i zapewniający całkowicie bezawaryjną, 24-godzinną pracę linii. System ten, każdorazowo tworzy się wg określonych reguł, na duże wieloczynnościowe maszyny lub linie technologiczne.
Najczęściej składa się on z:
1. szczegółowego projektu modernizacyjnego,
2. karty diagnostycznej, którą cechuje opracowana chronologicznie, szczegółowa metodyka:
  - pełnowymiarowego, precyzyjnego wykonania serwisu,
  - poboru pomiarów diagnostycznych: ciśnienia, temperatury, luzów, echa, drgań, hałasu, itp.
  - wieloaspektowej analizy porównawczej,
  - kontrolingu bieżącego,
3. projektów części i podzespołów, bardziej dopasowanych do przerabianych materiałów, w celu podniesienia ich efektywności,
4. planu wymian i norm zużycia części strategicznych, eksploatacyjnych i specjalnego znaczenia,
5. dokumentacji multimedialnej biurowej i technicznej, z pełną archiwizacją czynności, w skład której między innymi wchodzą:
  - oferty typu analitycznego,
  - zsynchronizowane zamówienia,
  - karty części strategicznych,
  - karty maszyn,
  - karty zasobowe modernizacji, napraw i materiałów eksploatacyjnych,
  - dokumentacja rozliczeniowa,
  - dokumentacja księgowa,
  - dokumentacja inna w zależności od specyfiki linii technologicznych.
6. Doradztwa i zaawansowanej analityki w aspektach technicznych i efektywnościowych.

Zsynchronizowany System Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR", to niemająca odpowiednika na świecie, na bieżąco unowocześniana i sprawdzona empirycznie, kompleksowa metodyka w pełni zapobiegająca awariom bez względu na wiek linii, przy najwyższym z możliwych współczynniku efektywności jej pracy.


2. Centrum Diagnostyczno Serwisowe typ "CDS-10KR"

Obecnie opracowywany przez nas system do półautomatycznej obsługi maszyn i linii technologicznych. Centrum to będzie się składać, w zależności od specyfiki linii, z następujących podzespołów i metodyk:
  - szafy sterującej z monitorem dotykowym,
  - zespołów czujnikowych: ciśnienia, temperatury, luzów, echa, drgań, hałasu, gazowych i pierwiastkowych, itp.,
  - systemów transmisji wizyjnych, podczerwieni, ultra i nadfioletu, itp.,
  - software sterującego z wzorcami postępowań, systematyką serwisową itp.,
  - systemów analitycznych,
  - zautomatyzowanych robotów naprawczych i serwisowych,
  - karty diagnostycznej,
  - innych podzespołów w zależności od specyfiki linii.
Zadaniem CDS-ów jest bieżący nadzór nad obciążonymi liniami technologicznymi w celu ich niezawodnego i sprawnego funkcjonowania.

 

3. Zintegrowany System Nadzoru A-V "ZINAV-16KR"

To obecnie opracowywany zdalny - internetowy oraz całodobowy system nadzoru maszyn.

Określone wersje CDS-ów i ZINAV mogą być uzupełnieniem Zsynchronizowanego Systemu Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR", w przypadkach linii przeciążanych i skomplikowanych.