W zależności od wielkości przedsiębiorstwa dokonujemy aranżacji, projektujemy maszyny, linie technologiczne lub systemy serwisowe. Szczególnie tam, gdzie zróżnicowanie odpadów produkcyjnych jest duże, dokonujemy bardzo szczegółowej analizy warunków lokalnych tak, aby dobór maszyn był bardzo precyzyjny a serwis zapewniał bezawaryjną ciągłość prodkcji.