Linie automatyczne typ PELETRA do produkcji peletu o śr. od 0,6 do 1,8 cm

Linie automatyczne PELETRA składają się z jednej lub więcej peleciarek typu Briketor KRP z przeznaczeniem do bezlepiszczowego peletowania odpadów rozdrobnionych, o wilgotności od 2 do 15% z drewna, papieru, tworzyw, węgla, drobnych pyłów, odpadów komunalnych, itp. Pelety w zależności od matrycy, mogą mieć różne średnice: od 6 do 18mm i długości: od 1 do 5mm, oraz zróżnicowany stopień zgniotu.

Przykładowe brykiety:

 

    PELETRA SP          PELETRA S          PELETRA Z 

 

     PELETRA SP                             PELETRA S

 

 

PELETRA Z

1. Załadunek rozdrabniacza
2. Rozdrabniacz KRRW
3. Załadunek zbiornika
4. Zbiornik
5. Załadunek Briketora KRP
6. Briketor KRP
7. Odbiór peletów
8. Pryzma peletów

 

PELETRA S

1. Załadunek rozdrabniacza
2. Rozdrabniacz KRRW
3. Załadunek zbiornika
4. Zbiornik
5. Załadunek Briketora KRP
6. Briketor KRP
7. Odbiór peletów
8. Chłodnica

 

PELETRA SP

1. Załadunek rozdrabniacza
2. Rozdrabniacz KRRW
3. Załadunek zbiornika
4. Zbiornik
5. Załadunek Briketora KRP
6. Briketor KRP
7. Chłodnica
8. Odbiór peletów
9. Filtr

 

Wydajność linii od 1 do 5 ton/godz.(dotyczy linii z udziałem jednej peleciarki).
Rozbudowane linie peletujące, posiadają w swoim składzie wiele dodatkowych maszyn umożliwiających lepsze przygotowanie odpadów do zgniatania.
Istnieje możliwość łączenia po kilka rozdrabniaczy i peleciarek w jedną linię, o ile zapotrzebowanie na wydajność jest większe niż 5 t/godz. lub ciężar właściwy odpadu jest zbyt niski. Podane parametry nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Oferta przygotowana została w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego