Inteligentny system administrowania odpadami ISAO-Z

ISAO-Z przeznaczony jest dla osiedli mieszkaniowych, miast, okręgów, centrów handlowych, itp. umożliwiając w najbardziej doskonały, ekonomiczny sposób administrowanie obrotem odpadami. Baza danych tworzona jest u sprzedającego a obsługiwana jest przez administratora (właściciela) za pomocą internetu.

System składa się z :
- jednego lub więcej szczelnie zamkniętego kontenera o pojemnościach 8 i 10 m3 (Titan KWKZ- 8 i 10) lub 28, 30, 32 m3 (Titan KWSZ-28, 30, 32). Każdy kontener składa się z stacji i pojemnika, które mogą być z sobą złączone trwale lub rozłączne,
-systemu hydraulicznego prasowania odpadów wbudowanego w kontener zmniejszającego do 10 razy objętość odpadów,
- specjalistycznej bębnowej wagi wraz z jej systemem sterowania wbudowanej w kontener, umożliwiającej odważanie wrzuconych odpadów ,
- systemu elektronicznego umożliwiającego: sterowanie obsługą kontenera i wagi, zapisu wykonywanych indywidualnych czynności, sterowanie czytnikiem bezdotykowym,
- nadajnika sieci Web wbudowanego w kontener,
- oprogramowania zgodnego z Windows do obsługi PC administratora.

Przykładowe funkcjonowanie systemu na osiedlu mieszkaniowym :
- najbardziej akceptowalnym jest zbudowanie na osiedlu zadrzewionej tzw. "zielonej wysepki" np. z pięcioma kontenerami Titan KWKZ lub KWSZ, osobno na papier, szkło, PET, tworzywa różne i pozostałe,
- administrator osiedla dzięki PC, oprogramowaniu i przystawce koduje i dostarcza karty lub breloczki magnetyczne osobno dla każdej rodziny lub członka rodziny. Kartą lub breloczkiem można się posługiwać korzystając z wszystkich kontenerów. Zawierają one zakodowany numer posiadacza. Administrator przy pomocy internetu może blokować pracę kontenera dla poszczególnych posiadaczy,
- posiadacz karty lub breloczka wraz z workiem odpadów udaje się do "zielonej wysepki". Przykłada kartę lub breloczek do czytnika wybranego kontenera, co powoduje automatyczne otwarcie klapy wagi, a po wrzuceniu worka z odpadami jej zamknięcie. Worek jest automatycznie ważony, prasowany, i przemieszczany do pojemnika kontenera. Na wyświetlaczu dla kontroli pojawia się waga worka z odpadami. Wartość ta jest zapisywana na twardym dysku kontenera, a zebrane w ten sposób informacje są przesyłane internetem automatycznie raz dziennie do bazy danych sprzedającego, a stamtąd mogą być pobierane przez administratora w celu rozliczenia posiadacza karty lub breloczka,
- w przypadku zapełnienia się któregoś z kontenerów może on komunikatem SMS automatycznie powiadomić o tym przewoźnika, a ten będzie miał do 2 tygodni czasu na zaplanowanie jego opróżnienia bez obawy zapchania się kontenera. Częstotliwość opróżniania wynosi raz na 1-3 m-cy.

Korzyści z systemu :
- dzięki specjalnej konstrukcji kontenerów możliwe jest wybudowanie na bardzo wysokim poziomie tzw. "zielonej wysepki" na odpady. Tak więc nie będą widoczne wyrzucane odpady, brak jest "zapachów" i zamakania odpadów (np. papiery). Możliwość wkomponowania w dowolny sposób w szatę zieleni. Dzięki temu "zielona wysepka" może znajdować się tuż przy blokach i być elementem zdobiącym a nie szpecącym,
- maksymalna ekonomika transportu. Dzięki ubiciu odpadów i możliwości planowania wywozu koszty te spadają 6-12 razy,
- konstrukcja kontenerów zwiększa wielokrotnie ich trwałość w stosunku do tradycyjnych,
- dzięki wadze i oprogramowaniu każdy z posiadaczy karty lub breloczka płaci za faktycznie wyrzucone odpady. Administrator może w pełni kontrolować sprzedaż odpadów, a nawet udzielać rabatów. Może też tworzyć zestawienia i pełną sprawozdawczość obrotu odpadami, na przestrzeni dowolnego okresu czasu,
- dzięki utrzymaniu wysokiej czystości odpadów i pełnej możliwości głębszej ich segregacji można uzyskiwać wyższą za nie cenę.

ISAO to najnowocześniejszy i najdoskonalszy na świecie system gospodarki odpadami.