Inteligentny system administrowania odpadami ISAO-W

ISAO-W przeznaczony jest dla osiedli mieszkaniowych, miast, okręgów, centrów handlowych itp. umożliwiając w najbardziej doskonały, ekonomiczny sposób administrowanie obrotem odpadami. Baza danych tworzona jest u administratora (właściciela).

System składa się z :
- jednego lub więcej szczelnie zamkniętego kontenera o pojemnościach 8 i 10 m3 (Titan KWKW- 8 i 10) lub 28, 30, 32 m3 (Titan KWSW-28, 30, 32). Każdy kontener składa się ze stacji i pojemnika, które mogą być z sobą złączone trwale lub rozłączne,
- systemu hydraulicznego prasowania odpadów, wbudowanego w kontener, zmniejszającego do 10 razy objętość odpadów,
- specjalistycznej bębnowej wagi wbudowanej w kontener wraz z jej systemem sterowania, umożliwiającej odważanie wrzuconych odpadów ,
- systemu elektronicznego umożliwiającego: sterowanie obsługą kontenera i wagi, zapisu wykonywanych indywidualnych czynności, sterowanie czytnikiem kart oraz wyświetlacza, wysyłanie komunikatów SMS,
- oprogramowania zgodnego z Windows do obsługi PC administratora.

Przykładowe funkcjonowanie systemu na osiedlu mieszkaniowym :
- najbardziej akceptowalnym jest zbudowanie na osiedlu zadrzewionej tzw. "zielonej wysepki" np. z pięcioma kontenerami Titan KWKW lub KWSW, osobno na papier, szkło, PET, tworzywa różne i pozostałe,
- administrator osiedla dzięki PC, oprogramowaniu i przystawce koduje i dostarcza karty magnetyczne osobno dla każdej rodziny lub członka rodziny. Karta zawiera uzgodniony i zakodowany limit kilogramów odpadów, który jest ważny nawet przy korzystaniu ze wszystkich zainstalowanych na osiedlu kontenerów,
- posiadacz karty wraz z workiem odpadów udaje się do "zielonej wysepki". Wkłada kartę do czytnika wybranego kontenera, co powoduje automatyczne otwarcie klapy wagi, a po wrzuceniu worka z odpadami jej zamknięcie. Worek jest automatycznie ważony, prasowany, i przemieszczany do pojemnika kontenera. Na wyświetlaczu dla kontroli pojawia się waga worka z odpadami. Wartość ta jest zapisywana na twardym dysku i odpisana z limitu karty magnetycznej. Po dokonaniu operacji czytnik automatycznie z powrotem oddaje kartę.
- raz na ustalony czas (np.1-6 m-cy) administrator odczytuje dane z twardego dysku kontenera, wczytuje je do PC co umożliwia automatyczne wystawianie faktur dla posiadaczy kart. Po zapłacie tych faktur administrator w razie potrzeby uzupełnia limity na kartach magnetycznych posiadaczy,
- w przypadku zapełnienia się któregoś z kontenerów może on komunikatem SMS automatycznie powiadomić o tym przewoźnika, a ten będzie miał do 2 tygodni czasu na zaplanowanie jego opróżnienia bez obawy zapchania się kontenera. Częstotliwość opróżniania wynosi raz na 1-3 m-cy.

Korzyści z systemu :
- dzięki specjalnej konstrukcji kontenerów możliwe jest wybudowanie na bardzo wysokim poziomie tzw. "zielonej wysepki" na odpady. Tak więc nie będą widoczne wyrzucane odpady, brak jest nieprzyjemnych zapachów i zamakania odpadów (np. papiery). Możliwość wkomponowania w dowolny sposób w szatę zieleni. Dzięki temu "zielona wysepka" może znajdować się tuż przy blokach i być elementem zdobiącym a nie szpecącym,
- maksymalna ekonomika transportu. Dzięki ubiciu odpadów i możliwości planowania wywozu, koszty te spadają 6-12 razy,
- konstrukcja kontenerów zwiększa wielokrotnie ich trwałość w stosunku do tradycyjnych,
- dzięki wadze i oprogramowaniu każdy z posiadaczy karty płaci za faktycznie wyrzucone odpady. Administrator może w pełni kontrolować sprzedaż odpadów, a nawet udzielać rabatów. Może też tworzyć zestawienia i pełną sprawozdawczość obrotu odpadami, na przestrzeni dowolnego okresu czasu,
- dzięki utrzymaniu wysokiej czystości odpadów i pełnej możliwości głębszej ich segregacji, można uzyskiwać wyższą za nie cenę.

ISAO to najnowocześniejszy i najdoskonalszy na świecie system gospodarki odpadami.