Centralny System Niszczenia Dokumentów w Biurowcach typ CSND kr

PROBLEMY BIUR...

- rocznie przeciętne małe biuro 5-cio osobowe produkuje 460 kg dokumentów papierowych i ich odpadów, a biurowiec o 100-tu biurach aż 50 ton,

- wszystkie dokumenty winny być zniszczone natychmiast, gdy nie są już potrzebne i to tak skutecznie, aby nikt nie mógł ich odczytać,

- duża ilość zniszczonych dokumentów w tradycyjnych, licznych przy biurkowych niszczarkach, to wyższe koszty ich zakupu i eksploatacji, 3 razy większa objętość masy, większa ilość sprzątaczek i wysokie koszty wywozu, chyba że dokumenty wrzuci się do centralnego zsypu, zniszczy jedną niszczarką i zmniejszy objętość,

- wynajmujący chcą dzisiaj mieć biura jak najwygodniejsze i chroniące ich wiedzę. Papiery do nich przywożą sami lub przyjmują chętnie, ale kiedy stają się im zbędne, chcą sprawnie się ich pozbyć.


...CSND kr TO ICH ROZWIĄZANIE

- kiedy dokumenty są już zbędne można je i odpady papierowe wrzucać do zsypu we własnym biurze lub korytarzu na bieżąco utrzymując czystość i zachowując bezpieczeństwo informacji,

- dokumenty i odpady papierowe spadając do pomieszczenia przerobu, są spowalniane i oczyszczane bez dostępu dla kogokolwiek,

- BRIKETOR KRBS to wieloczynnościowa niszczarka brykietująca o wydajności 250 kg/godz., która rozdrabnia i brykietuje: drobne bibułki, pełne segregatory, a nawet paczki o objętości 1m3 bez względu na postać, ciężar i twardość papierów, tektur czy kompozytów,

- proces niszczenia informacji papierowej odbywa się w pełnym cyklu automatycznym bez udziału człowieka, w pomieszczeniu zamkniętym,

- odpadem do wywiezienia jest twardy, okrągły brykiet o średnicy 70 mm zmniejszający kilkakrotnie pierwotną objętość, będący cennym paliwem dla pieców lub surowcem wtórnym.

 

 

---

CSND-U kr - to rozbudowana wersja systemu do dodatkowego transportu zsypem wybranych odpadów, np.: tworzyw, szkła, organicznych, ich magazynowania i kompaktowania.