Centralny System Niszczenia Dokumentów i Segregacji Wybranych Odpadów w Biurowcach typ CSND-U kr

PROBLEMY BIUR...

- rocznie przeciętne małe biuro 5-cio osobowe produkuje 460 kg dokumentów papierowych i ich odpadów, a biurowiec o 100-tu biurach aż 50 ton,

- wszystkie dokumenty winny być zniszczone natychmiast, gdy nie są już potrzebne i to tak skutecznie, aby nikt nie mógł ich odczytać, a pozostałe odpady posegregowane

- duża ilość zniszczonych dokumentów w tradycyjnych, licznych przy biurkowych niszczarkach, to wyższe koszty ich zakupu i eksploatacji, 3 razy większa objętość masy, większa ilość sprzątaczek i wysokie koszty wywozu, chyba że dokumenty wrzuci się do centralnego zsypu, zniszczy jedną niszczarką i zmniejszy objętość,

- wynajmujący chcą dzisiaj mieć biura jak najwygodniejsze i chroniące ich wiedzę. Papiery do nich przywożą sami lub przyjmują chętnie, ale kiedy stają się im zbędne, chcą sprawnie się ich pozbyć, a pozostałe odpady posegregują chętniej jeśli stworzy się im proste możliwości.


...CSND-U kr TO ICH ROZWIĄZANIE

- kiedy dokumenty są już zbędne można je wraz z papierowymi oraz innymi odpadami wrzucać do odpowiednich zsypów we własnym biurze lub korytarzu na bieżąco utrzymując czystość i zachowując bezpieczeństwo informacji,

- dokumenty i odpady papierowe spadając do pomieszczenia przerobu osobnym kanałem, są spowalniane i oczyszczane bez dostępu dla kogokolwiek, a inne odpady są spowalniane i bez oczyszczania kierowane do wyznaczonych pojemników lub paczkarek kompaktujących obsługiwanych przez operatora,

- BRIKETOR KRBS to wieloczynnościowa niszczarka brykietująca o wydajności 250 kg/godz., która rozdrabnia i brykietuje: drobne bibułki, pełne segregatory, a nawet paczki o objętości 1m3 bez względu na postać, ciężar i twardość papierów, tektur czy kompozytów,

- proces niszczenia informacji papierowej odbywa się w pełnym cyklu automatycznym bez udziału człowieka, w pomieszczeniu zamkniętym,

- odpadami do wywiezienia są: twardy, okrągły brykiet papierowy o średnicy 70 mm zmniejszający kilkakrotnie pierwotną objętość, będący cennym paliwem dla pieców lub surowcem wtórnym oraz posegregowane inne odpady w pojemnikach luzem, w ubitych workach foliowych lub w zbitych, związanych belach.
 

 

---

CSND kr – to zawężona wersja systemu wyłącznie do niszczenia i brykietowania dokumentów biurowych, opakowań i innych odpadów papierowych.