Zsynchronizowany System Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR"

Aktualności -> Zsynchronizowany System Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR"

To opatentowany przez naszą firmę, wieloaspektowy system softwarowy: modernizacji, zespołu czynności serwisowych i diagnostycznych, doradztwa, dokumentacji technicznej oraz metodyki analitycznej, spełniający najbardziej wymagające potrzeby linii technologicznych i zapewniający całkowicie bezawaryjną 24-godzinną pracę linii. System ten, każdorazowo tworzy się wg określonych reguł, na duże wieloczynnościowe maszyny lub linie technologiczne.

Najczęściej składa się on z:
1. szczegółowego projektu modernizacyjnego,
2. karty diagnostycznej, którą cechuje opracowana chronologicznie, szczegółowa metodyka:
   -  pełnowymiarowego, precyzyjnego wykonania serwisu,
   -  poboru pomiarów diagnostycznych: ciśnienia, temperatury, luzów, echa, drgań, hałasu, itp.
   -  wieloaspektowej analizy porównawczej,
   -  kontrolingu bieżącego,
3. projektów części i podzespołów, bardziej dopasowanych do przerabianych materiałów, w celu podniesienia ich efektywności,
4. planu wymian i norm zużycia części strategicznych, eksploatacyjnych i specjalnego znaczenia,
5. dokumentacji multimedialnej biurowej i technicznej, z pełną archiwizacją czynności, w skład której między innymi wchodzą:
   -  oferty typu analitycznego,
   -  zsynchronizowane zamówienia,
   -  karty części strategicznych,
   -  karty maszyn,
   -  karty zasobowe modernizacji, napraw i materiałów eksploatacyjnych,
   -  dokumentacja rozliczeniowa,
   -  dokumentacja księgowa,
   -  dokumentacja inna w zależności od specyfiki linii technologicznych.
6. Doradztwa i zaawansowanej analityki w aspektach technicznych i efektywnościowych.

Zsynchronizowany System Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR", to niemająca odpowiednika na świecie, na bieżąco unowocześniana i sprawdzona empirycznie, kompleksowa metodyka w pełni zapobiegająca awariom, bez względu na wiek linii, przy najwyższym z możliwych współczynniku efektywności pracy linii.

Powrót >