Centra Diagnostyczno - Serwisowe typ CDS 10KR

Aktualności -> Centra Diagnostyczno - Serwisowe typ CDS 10KR

Obecnie pracujemy nad Centrami Diagnostyczno - Serwisowymi typ CDS 10KR do półautomatycznej obsługi maszyn i linii technologicznych. Centra te będą się składać, w zależności od specyfiki linii z następujących podzespołów i metodyk:
   -  szafy sterującej z monitorem dotykowym,
   -  zespołów czujnikowych: ciśnienia, temperatury, luzów, echa, drgań, hałasu, gazowych i pierwiastkowych, itp.,
   -  systemów transmisji wizyjnych, podczerwieni, ultra i nadfioletu, itp.,
   -  software sterującego z wzorcami postępowań, systematyką serwisową itp.,
   -  systemów analitycznych,
   -  zautomatyzowanych robotów naprawczych i serwisowych,
   -  karty diagnostycznej,
   -  innych podzespołów w zależności od specyfiki linii.

Zadaniem CDS-ów jest bieżący nadzór nad obciążonymi liniami technologicznymi w celu ich niezawodnego i sprawnego funkcjonowania. Określona wersja CDS-ów jest często uzupełnieniem Zsynchronizowanego Systemu Nadzoru Diagnostyczno Serwisowego Maszyn "ZSNM-12KR" w przypadkach linii przeciążanych i skomplikowanych.

Powrót >